Aktualności

25czerwiec2015

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

To projekt wymiany, w którym uczestniczyło 20 osób (po 10 z Polski z Litwy) Wymiana miała na celu przełamanie stereotypów w postrzeganiu swoich narodów oraz poznawaniu swoich kultur, zwyczajów i tradycji. Podczas działań projektowych młodzież z obu krajów analizowała sposoby rozwoju dialogu międzyetnicznego. Uczestnicy projektu odkrywali różnice i podobieństwa między swymi krajami w obyczajach, tradycjach, zachowaniach czy sposobach komunikowania się. Dzięki możliwości poznawania kultury państw sąsiedzkich młodzież przekonała się, że ludzi należy oceniać nie według ich przynależności etnicznej, lecz na podstawie cech charakteru. Projekt wymiany posłużył nie tylko wzajemnemu zrozumieniu między przedstawicielami młodzieży polskiej i litewskiej, ale również promocji tolerancji narodowej i kulturowej.

Dzięki projektowi udało się ukazać, iż jesteśmy do siebie podobni –  podczas zajęć integracyjnych i edukacyjnych  młodzież odkryła, jak wiele łączy Polskę i Litwę. Udział w projekcie bardzo pozytywnie wpłynął na relacje młodzieży polskiej i litewskiej.

 

„Organizatorzy wymiany zadbali o właściwe upowszechnienie rezultatów projektu poprzez zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Klubów Aktywnych w Warszawie. W trakcie spotkania pokazano m.in. materiał filmowy nagrany przez uczestników w trakcie wymiany. Zaprezentowane materiały miały na celu zachęcenie do realizacji podobnych inicjatyw przez kolejne instytucje. Po zakończeniu projektu uczestnicy zorganizowali także cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności oraz wieczór litewski, na którym wyemitowano nagranie z wymiany i częstowano gości litewskimi przysmakami. Relacja z przeprowadzonej wymiany młodzieżowej jest innowacyjną formą rozpoczęcia w wiejskim środowisku dyskusji o relacjach z litewskimi sąsiadami. Informacje o sukcesie projektu znalazły się w lokalnej prasie i radio, a także dotarły do lokalnych władz. Projekt jest również podawany w innych Komendach OHP jako przykład dobrej praktyki.” (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015