Aktualności

10październik2017

Małe przedmioty, duże historie

Projekt został nominowany do konkursu EDUinspiracje z uwagi na osiągnięte rezultaty, które wypracowane zostały podczas trwania projektu. Jednym z najważniejszych kryteriów Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży jest aktywny udział młodzieży, dlatego na podkreślenie zasługuje fakt tak aktywnego zaangażowania uczestników w projekt. Efektem końcowym wymiany było wydanie książki „Wileńszczyzna: rozmowy – przedmioty – refleksje”. Na podkreślenie zasługuje fakt, że społeczność lokalna była bezpośrednio zaangażowana w działania a lokalni mieszkańcy są także ukrytymi autorami książki. Książka jest produktem finalnym projektu. Poza sukcesami jakie odniosła grupa uczestnictwo w projekcie dało każdemu z osobna szansę na rozwój osobisty poprzez możliwość zgłębienia wiedzy na temat historii, możliwość poznawania społeczności lokalnej. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież rozwinęła własne umiejętności redaktorskie. Ponadto przełamywanie stereotypów, otwieranie się na nowe kultury, zwyczaje oraz rozwijanie swoich kompetencji językowych. W przeciwieństwie do grupy z Polski, znającej warsztat antropologiczny i biorącej wcześniej udział w różnego rodzaju badaniach antropologicznych, grupa z Litwy nie miała za sobą doświadczenia i wykształcenia antropologicznego. Były to jednak osoby bardzo zaangażowane w życie społeczne miejsc, w których prowadzone były badania. Partnerzy litewscy żywo interesowali się problematyką Wileńszczyzny, byli również zaciekawieni badaniami antropologicznymi Za pomocą telefonów komórkowych kręcono krótkie filmiki i robiono zdjęcia, aby wieczorami wspólnie przyglądać się codziennym działaniom. Prowadzono także kronikę projektową, która dla uczestników była ważnym elementem uwieczniającym cały projekt. Dzięki udziałowi w projekcie Polacy i Litwini mieli okazję do wzajemnego poznania swoich kultur. Po zakończeniu projektu przyjaźń młodych Polaków i Litwinów ma się znakomicie, a jej efektem są wspólne artykuły i pomysły na nowe działania.

  • 10 październik, 2017