Aktualności

10październik2017

Magia cyrku, magia kultury

Głównym celem projektu było zapewnienie włączenia społecznego młodych ludzi i umożliwienie im aktywnego udział w społeczeństwie. Młodzi ludzie podniesie swoje kompetencje, dzięki którym będą aktywni na rynku pracy. Projekt realizowany był w formie warsztatów cyrkowych. Projekt był priorytetowy ze względu na młodzież w niego zaangażowaną. Część uczestników wymiany stanowiła młodzież z placówek resocjalizacyjnych. Zastosowano metody uczenia pozaformalnego. Uczestnicy zaangażowani byli w działania na wszystkich etapach projektu. Zadbano o przeprowadzenie działań upowszechniających i zwiększających widoczność projektu w środowisku lokalnym. Ewaluacja prowadzona była na kilku etapach projektu. Projekt zakwalifikowany został do najlepszych praktyk w sektorze Młodzież.

  • 10 październik, 2017