Aktualności

10październik2017

Królowa jest tylko jedna – matematyka!

Projekt rozbudził zainteresowanie uczniów matematyką, królową wszystkich nauk. Bliższe poznanie reguł matematycznych umożliwiło uczniom zwiększenia umiejętności logicznego myślenia, stymulowała rozumowanie, rozwijała zdolności myślenia strategicznego. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele rozbudzili w uczniach fascynację matematyką poprzez wskazanie jej związków z innymi naukami i poprzez uświadomienie uczniom, w jaki sposób jest ona obecna w ich życiu codziennym. Poprzez włączenie matematyki do różnych przedmiotów, uczniowie stali się bardziej świadomi jej znaczenia i zdają sobie sprawę z tego, że matematyka ma duże zastosowanie w życiu. Uczniowie pozyskali doświadczenie w zbiorowych eksperymentach i sprawdzili, jak matematyka jest stosowana w statystyce oraz w jaki sposób poprawia umiejętności krytycznego myślenia i wzmocnia związek między naukami humanistycznymi a naukami ścisłymi. Uczniowie mogli również poznać zastosowanie abstrakcyjnych pojęć i teorii. Ponadto, pracując w międzynarodowych grupach, rozwijali inne języki i technologie. Uczniowie docenią także różnice kulturowe i zdali sobie sprawę, że matematyka jest uniwersalnym językiem porozumiewania się.

Nauczyciele matematyki zwiększyli motywację i wyniki uczniów w nauce. Sprawili, że matematyka przestała być abstrakcyjna. Uczniowie zobaczyli zastosowania w badanych zagadnieniach matematycznych, które są ważnym narzędziem dla innych przedmiotów. Projekt pomógł poznać im definicje i reguły matematyczne od strony praktycznej, podkreślając różne jego zastosowania w innych dziedzinach nauki i zachęcał do działań międzykulturowych, kreatywności, innowacji itp. Dzięki współpracy międzynarodowej uczniowie zrozumieli, że różnice kulturowe nie są wadą, lecz wzbogacają życie, naukę, doświadczenie. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie przekonali się, że matematyka jest obecna w każdym aspekcie życia. Zdobyli nową wiedzę, podnieśli swoje umiejętności matematyczne, mieli okazję do skorzystania z nowych narzędzi informatycznych tj. oprogramowania Prezi. Ponadto uczniowie zdobyli nowe kompetencje: techniczne i językowe.

Rezultaty projektu były szeroko upowszechniane na terenie gimnazjum, w szkołach partnerskich, na terenie powiatu, na powiatowych targach edukacyjnych,–a także podczas Festiwalu Nauki w Genui. Dodatkowo, na blogu projektowym, gdzie zamieszczono materiały można zaobserwować zainteresowanie tematem. Wypracowane rezultaty nadal wykorzystywane są na zajęciach szkolnych, inspirują uczniów, wskazują na powiązania w nauce oraz poszerzają horyzonty. Beneficjent do obecnej chwili zrealizował 4 projekty w ramach programu “Uczenie się przez całe życie” oraz programu Erasmus+.

  • 10 październik, 2017