Warszawa

O konferencji

Już 28 kwietnia 2017 r. w Hotelu Mercury w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja z cyklu EDUinspiracje, pod hasłem „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów” . Zapraszamy do udziału!

Głównym celem konferencji „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych” jest pokazanie synergii między poszczególnymi dziedzinami nauki. W tym kontekście zostaną przedstawione unijne priorytety oraz kierunki wdrażanych zmian w nauczaniu biologii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz geografii. W drugiej części wydarzenia koordynatorzy unijnych projektów edukacyjnych zaprezentują konkretne interdyscyplinarne działania, które spełniają cele realizowanej reformy oświaty oraz unijne wytyczne. Podczas konferencji odbędą się dwa takie same bloki tematyczne, które poprowadzą koordynatorzy wybranych projektów edukacyjnych. Dzięki temu nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą mogli uczestniczyć w sesjach poświęconych dwóm dziedzinom, które się wzajemnie przenikają. W sesjach tematycznych uczestniczyć będą również twórcy podstawy programowej, którzy przybliżą cele wdrażanych zmian w oświacie.

Ramowy program

Rejestracja

Kontakt

Marta Zielińska
tel. (22) 46 31 173

Organizator

Partner

Patronat medialny