Rzeszów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Podkarpackie Kuratorium Oświaty zapraszają do udziału w konferencji EDUinspiracje, która odbędzie się 28 września 2016 roku w Rzeszowie.

O konferencji

EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty.

Do udziału zapraszamy:

 • przedstawicieli instytucji oświatowych,
 • nauczycieli,
 • dyrektorów szkół,
 • kadrę zarządzającą placówkami edukacyjnymi,
 • przedstawicieli organów prowadzących.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najważniejsze programowe obszary zmian proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedstawimy narzędzia pomocne w realizacji celów wynikających z założeń reformy systemu oświaty w Polsce. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ramowy program

Podczas konferencji zostaną omówione:

 • priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkoleń zawodowych nauczycieli;
 • rola projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się;
 • zasoby internetowe w nauczaniu języków obcych;
 • sposoby wspierania i rozwijania edukacji obywatelskiej i historycznej;
 • możliwości, jakie daje wolontariat i współpraca szkoły z NGO;
 • obszary rozwoju współpracy i synergii działań szkoły i samorządu.

Rejestracja

W celu rejestracji prosimy o skorzystanie z poniższego przycisku.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się 28 września 2016 r. w godzinach 10:00-15:20 w  Rzeszowie.

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl od 1 października 2016 r. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa (Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów).