Aktualności

09październik2017

Kompetencje trenerskie na miarę sił beneficjenta

Odbycie stażu w tak renomowanym klubie jakim jest Benfica Lizbona otwiera przed jego uczestnikami ogromne możliwości i stanowi bardzo istotny wpis w CV dla każdego trenera piłkarskiego. Z kolei dla instytucji Beneficjenta kolejny realizowany projekt to również kolejny etap rozwoju. Stowarzyszenie jeszcze bardziej wzmacnia swój potencjał międzynarodowy, a w Polsce nie ma zbyt wielu instytucji, które mają okazję współpracować z tak poważnym Partnerem. Jeżeli chodzi o sam klub Benfica Lizbona to dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem wprowadzony został program dzielenia się wiedzą, gdzie również prowadzone są staże dla innych klubów i organizacji.

Projekt i jego rezultaty są promowane zarówno w lokalnych, jak i ogólnopolskich mediach. Uczestnicy projektu stworzyli prezentacje na których przedstawili jak wygląda szkolenie w Akademii Benfiki Lizbona. Jest to w zasadzie gotowe narzędzie do wykorzystania w naszym rodzimym systemie szkolnictwa piłkarskiego. Projekt w sposób szczególny odpowiedział na potrzeby uczestników. Projekty tego typu należą do rzadkości, a Beneficjent w zasadzie co roku realizuje kolejne działania.

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 z Bolesławca koncentruje swoją działalność na dwóch filarach: na edukacji członków Stowarzyszenia w zakresie sportu i zarządzania oraz na prowadzeniu szkółki piłkarskiej dla dzieci i młodzieży, w której obecnie trenuje ponad 80 dzieci, głównie z obszarów wiejskich. Instytucja stara się czerpać wzorce treningowe i szkoleniowe od najlepszych na świecie, ponieważ polski system szkolenia, zarządzania oraz funkcjonowania w sporcie, a zwłaszcza w piłce nożnej, jest anachroniczny i nie przynosi spodziewanych efektów – widać to chociażby po wynikach polskich drużyn w europejskich pucharach. Sukces pierwszego projektu edukacyjnego, a także bardzo duże zainteresowanie udziałem w nim, skłoniło beneficjenta do jego kontynuacji już w ramach programu Erasmus+.

Wpływ projektu na jego uczestników jest nie do przecenienia; zdecydowana większość uczestników podkreśla jak bardzo zmieniła się ich sytuacja zawodowa, jak wiele dał im staż – niektórzy dzięki niemu otrzymali lepsze stanowisko, inni otrzymali zupełnie nowe, atrakcyjne możliwości pracy. Czterech trenerów dzięki udziałowi w stażu uzyskało kwalifikację do szkolenia Elite Youth, gdzie kształconych jest tylko 30 trenerów rocznie. Projekt stanowi inspirację dla innych do szukania podobnych możliwości; już teraz część stażystów organizuje świetne konferencje edukacyjne, gdzie dzieli się swoją wiedzą. Niezwykle optymistyczne jest to, że dziesiątki trenerów z różnych stron Polski ma pasję, zaangażowanie i chęć do dalszego rozwoju i nauki, co w perspektywie najbliższych lat może zaowocować zmiana pozycję Polski w europejskiej piłce nożnej.

  • 9 październik, 2017