Aktualności

18sierpień2014

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Głównym celem projektu “Innowacyjne kształcenie ustawiczne europejskiej społeczności lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakości praktyk lekarskich, z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych”  była poprawa jakości programów nauczania oraz treści szkoleniowych dla lekarzy rodzinnych i nauczycieli medycyny rodzinnej. Jednym z najważniejszych rezultatów działań podjętych w ramach tego projektu było przygotowanie programu szkolenia zawodowego (VET) dla nauczycieli medycyny rodzinnej oraz stworzenie internetowego modułu edukacyjnego dla lekarzy, który umożliwia ukończenie kursu w trybie on-line.

Upowszechnianie rezultatów:

W projekcie “Innowacyjne kształcenie ustawiczne europejskiej społeczności lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakości praktyk lekarskich, z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych” wypracowano 7 kluczowych produktów, które dostępne są w kilku wersjach językowych i na różnorodnych nośnikach . Skład partnerstwa w projekcie był gwarantem realizacji działań upowszechniających na wysokim poziomie. Plan działań został opracowany już na początku projektu i uszczegółowiony w ramach PR 9 – dyseminacja. Liderem PR9 mianowano dwóch partnerów: EQuiP i Project HOPE, którzy zrzeszają europejską społeczność ekspertów w dziedzinie poprawy jakości i nauczania. Część działań upowszechniających rozpoczęto po zatwierdzeniu, ale jeszcze przed oficjalną datą rozpoczęcia projektu. Zostały one zintensyfikowane w czasie trwania projektu i trwają nadal. Beneficjenci końcowi/użytkownicy brali czynny udział w powstawaniu produktów. Nawiązano współpracę z europejską społecznością lekarzy rodzinnych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji tj.: WONCA Europe Conf. (2010, 2011, 2012), EQuiP Conf. (2011), EPH Conf.(2010, 2012), Kongres Medycyny Rodzinnej (2010, 2011, 2012). Zasięg każdej konferencji: od kilkuset do kilku tys. uczestników. Każdy z Partnerów odpowiadał za kontakt z decydentami w swoim kraju. Działania w projekcie zaprezentowano na seminarium z okazji 20-lecia Medycyny Rodzinnej w Polsce pod honorowym patronatem Prezydenta Polski (19.11.2012) z udziałem decydentów, polityków i ekspertów. Każdy z Partnerów zorganizował u siebie w kraju warsztaty podsumowujące projekt. Powstała imponująca lista wystąpień konferencyjnych i artykułów. Projekt zaprezentowano na 29 konferencjach (9 krajowych, 18 europejskich i 2 światowych).

Projekt “Innowacyjne kształcenie ustawiczne europejskiej społeczności lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakości praktyk lekarskich, z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych”    jest odpowiedzią na potrzeby lekarzy rodzinnych, a wszystkie produkty projektu odnoszą się do rzeczywistego, istniejącego problemu i udostępnione są bez ograniczeń w internecie. Uzyskaliśmy akceptację wytycznych przez konsultantów krajowych w dziedzinie: medycyny rodzinnej, diabetologii, geriatrii, kardiologii i hipertensjologii, przedruk w 2 czasopismach Lekarz Rodzinny, Med. Wieku Podeszłego. Niniejszy projekt, podnosząc kompetencje zawodowe lekarzy i nauczycieli, stworzył możliwość podejmowania działań określanych jako „wewnętrzna poprawa jakości”, charakteryzujących się dużą efektywnością – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu : “Innowacyjne kształcenie ustawiczne europejskiej społeczności lekarzy rodzinnych w zakresie poprawy jakości praktyk lekarskich, z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych”
Okres realizacji projektu: 1.01. 2011 – 1.01.2013
Program: Leonardo da Vinci

 

www.klrwp.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

 

  • 18 sierpień, 2014