Współpraca pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem