Aktualności

11październik2017

Jedność w Różnorodności

Projekt przyczynił się do budowania atmosfery wzajemnego szacunku, zrozumienia, otwartości na inność. W czasach kiedy ludzie zamykają się na siebie, zaczynają na siebie patrzeć z niechęcią i nienawiścią, potrzebny jest głos niosący przesłanie przyjaźni i akceptacji drugiego człowieka. Z tego względu, ten projekt jest doskonałym przykładem dobrych praktyk w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Uczestnicy wymiany zdawali sobie sprawę, że konsekwencje stereotypowego myślenia, uprzedzeń i dyskryminacji ponosi nie tylko osoba dyskryminowana, ale również całe społeczeństwo. Historia pokazała, że stereotypy, uprzedzenia i nierówne traktowanie mogą prowadzić do przemocy, w tym mowy nienawiści, przestępstw. Najważniejszym przekazem uczestników jest to, iż chcą przyczyniać się do podniesienia świadomości wśród młodych ludzi, wierząc, że w różnorodności jest siła i że warto otworzyć się na innych, poznać ich, spróbować zrozumieć i zrobić coś dla wspólnego dobra wszystkich. Takie inicjatywy oddolne, początkowo o małym zasięgu tworzą klimat akceptacji, zrozumienia i dzięki dalszemu rozpowszechnianiu mogą wywierać coraz większy wpływ na innych. Dodatkową wartością edukacyjną projektu było to, że uczestnicy projektu zdobyli umiejętności związane z tworzeniem filmu, robieniem profesjonalnych zdjęć, nauczyli się pracy w Teatrze Cieni, wzrosły ich umiejętności współpracy w grupie, krytycznego myślenia, dyskutowania, komunikowania się w języku obcym. Jedną z istotnych korzyści wymiany jest też uwrażliwianie uczestników i mieszkańców obu miast partnerskich na różnice kulturowe oraz wzmocnienie postawy szacunku wobec drugiego człowieka i jego kultury. Ponadto, uczestnicy wzmocnili współpracę między obydwoma krajami, przełamali stereotypowe myślenie o sobie oraz poszerzyli wiedzę o kulturze, zwyczajach i tradycjach przyjaciół z zagranicy. Namacalnym owocem projektu są dwa profesjonalnie nakręcone filmy krótkometrażowe, promujące ideę różnorodności, tolerancji i otwartość na innych. Zostały w nich wykorzystane dwa różne motywy przewodnie: w pierwszym filmie – kolor, w drugim – pasja. Dodatkowo, zwieńczeniem wymiany, jak również podsumowaniem całej włożonej pracy młodzieży, był Festiwal Różnorodności, który okazał się dużym sukcesem.

  • 11 październik, 2017