Aktualności

10październik2017

Jak? – Ja animator kultury

Projekt jest doskonałym przykładem dobrych praktyk. Jako jeden z nielicznych, skupił doświadczonych uczestników pracujących z młodzieżą. Metody pracy zastosowane w ramach projektu są wdrażane w samych instytucjach. Budżet zadaniowy, ewaluacja, ciekawe zabawy integracyjne stosowane w wielu projektowych przedsięwzięciach stały się już normą. Udział pracowników w poszczególnych etapach projektu podniósł również ich kompetencje kulturowe. Dzięki współpracy udało się stworzyć zalążek sieci. Sprawna realizację projektu zapewniły działania podjęte jeszcze przed spotkaniem obu grup. Równe partnerstwo, wsparcie obu grup, przyjazna atmosfera, jaką zagwarantowali opiekunowie projektu sprawiło, że uczestnicy mieli doskonałe warunki do nawiązania przyjaźni oraz twórczej pracy. Podczas realizacji projektu duży nacisk położony został na to aby młodzież otrzymała potrzebne narzędzia do pracy ze swoimi rówieśnikami. Poszczególne etapy projektu, odpowiedzialność za powierzone zadania miały zwiększyć ich kompetencje animatora, lidera. Przygotowując w małych grupach międzynarodowych zadania młodzież uczyła się jak zamienić pomysł na plan działania, określić zadania poszczególnych osób itp. Projekt to miejsce, w którym poprzez dyskusje, pokazy, symulacje, warsztaty artystyczne młodzież w aktywny sposób poznała różnorodność kulturową partnerów. Do projektu została włączona społeczność lokalna, która bardzo chętnie wchodziła w dialog z młodzieżą, opowiadała o swoich doświadczeniach. Główny happening odbywał się w przestrzeni publicznej. Młodzież prezentowała happening na głównym placu miejskim w Olecku. Frekwencja wyniosła około 96 osób. Publiczność spontanicznie reagowała na performance, i bardzo dobrze odnajdywała się w zmienionej “codzienności” miejsca. Efektem projektu są także przygotowane prezentacje multimedialne zawierające filmy i fotografie upowszechniające idee projektu. Produktem finalnym jest również film poklatkowy pokazującego wartości jakimi się kierujemy w życiu.

  • 10 październik, 2017