Aktualności

18sierpień2014

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Projekt “IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations” koncentrował się na rozwoju umiejętności i kompetencji rolników oraz osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa. Działania realizowało konsorcjum składające się z uniwersytetów, instytutów naukowych, profesjonalnych rolników, organizacji szkoleniowych, naukowych i konsultingowych z Polski, Bułgarii, Cypru, Słowacji i Włoch. Głównym rezultatem projektu są materiały szkoleniowe umieszczone na platformie e-learningowej, obejmujące teorię, studia przypadku oraz narzędzia do oceny zdobytej wiedzy.

Upowszechnianie rezultatów:

Celem projektu “IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations”  było opracowanie materiałów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje mieszkańców obszarów wiejskich. Stworzono platformę z kursami e-learningowymi, dokumenty wspomagające projekt z możliwością dalszego wykorzystania (np. analiza potrzeb, metodologia szkoleń, podręcznik jakości projektu). Rezultatami projektu są również: podręcznik hodowli pszczół, e-booki ze szkoleniami w trybie off-line, raporty i ewaluacje wspomagające działania projektowe. Warunkiem sukcesu projektu było dotarcie ze szkoleniami do jak największej liczby osób stanowiących grupę docelową. W tym celu opracowano plan działań opisujący wytyczne i cele, które powinny być osiągnięte przez konsorcjum. Przyjęto założenia co do wskaźników ilościowych i sposobów upowszechniania. Jako podstawowe media informacyjne wybrano ulotki, broszury, plakaty i roll-up’y zawierające informacje na temat projektu. Każdy partner miał swobodę we wprowadzaniu swoich rozwiązań, które uznawał za odpowiednie w lokalnych warunkach (np. spotkania informacyjne, ogłoszenia w TV i YouTube, prasie). Pomocne było posiadane przez IZ PIB doświadczenie w kontaktach z rolnikami, hodowcami, osobami z głównej grupy docelowej. Konsorcjum zrealizowało aż 56 działań promocyjnych i upowszechniających. Umożliwiły one dotarcie do ogromnej liczby odbiorców: rolników, doradców rolniczych, nauczycieli zawodu w tej branży, producentów rolnych. Zwieńczeniem działań upowszechnieniowych były konferencje, zorganizowane przez każdego z partnerów we własnym kraju oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Eksploatacja rezultatów już od momentu szkolenia pilotażowego nabrała bardzo dynamicznego charakteru. Ilość chętnych pozwoliła na osiągnięcie założonych wskaźników(założono przeszkolenie 100 osób, faktycznie przeszkolono 119).Projekt jest wciąż żywy, nowi uczestnicy zapisują się na kursy i biorą w nich aktywny udział (w PL zapisanych ok.40 os). Innym atutem jest wykorzystanie materiałów szkoleniowych w szkołach rolniczych. Dla odpowiedniej eksploatacji platforma będzie czynna przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu.

Projekt “IMPROFARM” zasługuje na laur w konkursie, ponieważ jest jednym z nielicznych projektów dotyczących sektora rolnego i uzupełnia niedobór projektów o tematyce rolniczej. Dodatkowo dostarcza  materiały szkoleniowe na najwyższym poziomie, opracowane przez fachowców z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. Projekt był szeroko upowszechniany, bo dotarł do całego spektrum potencjalnych odbiorców: od rolników indywidualnych, poprzez doradców rolnych, aż do przedstawicieli organów europejskich z Brukseli (CEJA -European Council of Young Farmers) podczas konferencji międzynarodowej w Perugii. Bardzo pomocne było wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas warsztatów przeprowadzonych przez FRSE do intensyfikowania i profesjonalizacji działań upowszechniających – oceniają organizatorzy.

Tytuł projektu: “IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations”
Okres realizacji projektu: 1.12. 2011–30.11. 2013
Program: Leonardo da Vinci

 

www.izoo.krakow.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 18 sierpień, 2014