Aktualności

11październik2017

Innovation Management – anglojęzyczny program studiów magisterskich wspomagany nowoczesnymi technologiami informatycznymi

Inspiracją do realizacji projektu była świadomość niewystarczającej innowacyjności polskiej gospodarki z jednej strony, brak oferty edukacyjnej UEP w zakresie tworzenia i zarządzania innowacjami oraz słabe umiędzynarodowienie programów studiów – z drugiej, a także konieczność wzmacniania wrażliwości na kwestie ekologiczne, zarówno wśród przyszłych menedżerów, jak i wykładowców kształtujących ich wiedzę i postawy. Jeden z najważniejszych rezultatów – program magisterskich studiów anglojęzycznych został na stałe włączony do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nowa oferta została skierowana do absolwentów studiów pierwszego stopnia w Polsce i za granicą. Okazała się na tyle atrakcyjna, że przyjętych zostało 49 osób, zarówno Polaków, jak i cudzoziemców: z Niemiec, Rosji, Ukrainy, Peru, Turcji, Egiptu, Indii, Bangladeszu, Chin i Nepalu. Można przewidywać, że liczba osób wyposażonych w kompetencje do zarządzania innowacjami w sposób uwzględniający aspekty środowiskowe będzie rosła, co przyniesie pożytki im samym, ich rodzinom, pracodawcom, członkom społeczności (mniej innowacji degradujących środowisko) a także szkołom wyższym (w szczególności UEP, ale także innym), dla których ten kierunek studiów może być atrakcyjnym uzupełnieniem oferty dydaktycznej.

Najważniejsze efekty i oddziaływania projektu to:
– opracowanie programu specjalności Innovation Management, na który składają się 34 sylabusy i 34 komplety materiałów dydaktycznych;
– stworzenie specjalności, która okazała się rynkowo atrakcyjna i przyciąga studentów z zagranicy – m.in. z Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Chile;
– zrealizowanie wyjazdów zagranicznych (do Norwegii, Chorwacji i na Słowację) i krajowych;
– wzrost kompetencji zespołu projektowego w zakresie ekologicznych aspektów zarządzania innowacjami, modelowania strukturalnego, instrumentów badania zachowań nabywców;
– nawiązanie nowych i umocnienie już istniejących kontaktów z badaczami z innych krajów, co owocuje nowymi wspólnymi projektami, badaniami i publikacjami.

Możliwe są dalsze sposoby wykorzystania rezultatów i produktów projektu poprzez tworzenie (na bazie projektu specjalności Innovation Management) podobnych narzędzi edukacyjnych w innych uczelniach, dzięki czemu nastąpi wzrost proinnowacyjnego nastawienia studentów, przedsiębiorców, pracowników.

  • 11 październik, 2017