Aktualności

26sierpień2014

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ w Warszawie

Głównym celem projektu młodzieżowej “Poznajemy świat dzikich mieszkańców Krainy Wielkich Jezior wyprawa ekologiczna i warsztaty przyrodnicze.” było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach na temat dzikich zwierząt żyjących w Puszczy Piskiej, hodowli zagrożonych gatunków oraz polowań. Młodzież odwiedziła również Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie oraz stacje badawcze PAN w Popielnie. Informacje na temat projektu zostały opublikowane na stronie Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ.

Upowszechnianie rezultatów :

Jednym z najistotniejszych rezultatów projektu i zarazem jego sukcesem było zaprojektowanie dobrze działającej, uniwersalnej, ale jednocześnie elastycznej formuły pedagogiczno-edukacyjnej, która z jednej strony doskonale wpisuje się w potrzeby naszych podopiecznych – trudnej młodzieży z ulic warszawskiej Pragi, a z drugiej – w metodologię pracy pedagogów ulicznych. Projekt rozwinął kluczowe elementy prowadzonego programu profilaktycznego – pedagogikę społeczną i poznawczą. Już sama istota wymiany – spotkanie młodzieży z różnych geograficznie i kulturowo środowisk pozwoliło  przyspieszyć przełamywanie społecznych barier, a poszczególne elementy programu wspierały młodych ludzi w tym procesie. Na wspólnie wypracowany program działania złożyły się takie aktywności, które pozwoliły młodzieży poznawać i uczyć się przez doświadczenie o dzikiej przyrodzie oraz o sobie nawzajem. Podjęte działania upowszechniające dotyczyły najczęściej wymiany dobrych praktyk. Omówiono projekt i jego rezultaty w czasie warsztatów dla edukatorów ekologicznych w ramach Szkoły Trenerów Dla Dobrego Klimatu prowadzonej przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. Zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej organizacji www.gpaspraga.org.pl oraz na profilu Facebook’a. Dzielono się  doświadczeniami i dobrymi praktykami z organizacjami partnerskimi – Dynamo International z Belgii i Groupe Rennais de Pedagogie et d’Animation Sociale – GRPAS z Francji.

Projekt wymiany młodzieżowej “Poznajemy świat dzikich mieszkańców Krainy Wielkich Jezior. Wyprawa ekologiczna i warsztaty przyrodnicze.” był eksperymentem łączącym pedagogikę z animacją międzykulturową i edukacją ekologiczną. Atrakcyjna dla młodych ludzi aktywna forma projektu, spójne połączenie działań i tematów wspieranych warsztatami z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i komunikacyjnych złożyły się na sukces projektu. Jego najmocniejszą stroną była  adekwatność działań w stosunku do szczególnych potrzeb młodzieży mniejszych szans i jej problemów. Wygrana w konkursie EDUinspiracji będzie również ich wygraną i ogromnym życiowym osiągnięciem, które zapewne bardzo wzmocni ich poczucie własnej wartości – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu: “Poznajemy świat dzikich mieszkańców Krainy Wielkich Jezior. Wyprawa ekologiczna i warsztaty przyrodnicze.”
Okres realizacji projektu:  1.05.2013- 30.09.2013
Program: “Młodzież w działaniu”

 

www.gpaspraga.org.pl
Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

  • 26 sierpień, 2014