Aktualności

10październik2017

Go visual! – Creative education about migration

Szkolenie pozwoliło na zapoznanie się z nowatorską i bardzo ciekawą metodą pracy. Istotna była również tematyka projektu dotycząca problemów migrantów/uchodźców. Metodyka pracy była oparta o edukację pozaformalną i pozwoliła na osiągniecie bardzo wysokiej jakości efektów uczenia się, co zostało potwierdzone certyfikatami Youthpass. Bardzo dużym autem projektu były zastosowane metody ewaluacji, dzięki którym można było zweryfikować, na ile uczestnicy rzeczywiście nabyli nową wiedzę i rozwinęli swoje kompetencje.

Rezultat projektu- słownik wraz z przykładowym scenariuszem zajęć jest naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Dodatkowo projekt miał duży wpływ na jego uczestników, co również może przełożyć się na lepszą jakość pracy organizacji, w których działają te osoby. Bardzo pozytywnymi efektami projektu są również decyzje indywidualne uczestników projektu o zaangażowaniu się działania na rzecz migrantów/uchodźców.

  • 10 październik, 2017