Aktualności

24czerwiec2015

Gmina Miejska Przemyśl

W ramach projektu partnerzy podjęli działania na rzecz rozwoju czytelnictwa. W tym celu nawiązano współpracę pomiędzy szkołami oraz instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją i kulturą. Umożliwiło to wzajemne uczenie się oraz wymianę najlepszych praktyk.

W ramach projektu prowadzono działania mające na celu wzmocnienie chęci czytania poprzez wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, m.in. dzięki przystosowaniu sali medialnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  do zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych. Wdrożono również nowoczesne metody edukacji czytelniczej i medialnej, np. otwarte lekcje biblioteczne z wykorzystaniem nośników elektronicznych, klub nowoczesnego czytelnika, szkolenia na temat praktycznego wykorzystania e-learningu. U nauczycieli i uczniów rozwijano kompetencje kluczowe w zakresie czytania, uczono także wykorzystania ICT, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz komunikowania się w języku ojczystym i obcym (angielskim i niemieckim). Stworzono także materiały i pomoce dydaktyczne w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej (zestawienia bibliograficzne, materiały konferencyjne, analizę porównawcza w oparciu o badania diagnostyczne).

 

„Projekt został zrealizowany na wysokim poziomie merytorycznym. Umożliwił spojrzenie z międzynarodowego punktu widzenia na problem zbyt małego zainteresowania  czytelnictwem. Udział w projekcie pozwolił na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk podczas wizyt partnerskich.  Wypracowano wiele ciekawych rezultatów i produktów, większość z nich  może być wykorzystywana przez inne organizacje.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015