Aktualności

24cze2015

Projekt miał na celu zwiększenie profesjonalnej aktywności pracowników dzięki  użyciu nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego w formie spójnego szkolenia e-learningowego. Jego głównym rezultatem jest kurs e-learningowy dla poszczególnych branż w następujących językach: włoskim, polskim, greckim, portugalskim i angielskim. Każdy kurs może być realizowany zarówno samodzielnie, jak też w formie kształcenia grupowego.

Kurs skierowany jest do osób dorosłych, nauczycieli, trenerów, instytucji szkoleniowych, centrów szkolenia ustawicznego. Przygotowano kursy językowe dla psychologów, pracowników gastronomii, pracowników przemysłu obuwniczego oraz osób pracujących w branży wzornictwa przemysłowego. Wszystkie kursy są zgodne z LCFRV (Language Competence Framework of Reference for the Vocations). Dodatkowo,  jednym z rezultatów projektu jest moduł szkoleniowy dla nauczycieli – standardy w nauczaniu i ocenianiu znajomości języków obcych wraz z podręcznikiem przygotowanym zgodnie z LCCTV (Language Competence Certfication Tools for the Vocations).

 

„Ten projekt jest tego dobrym przykładem komercjalizacji rezultatów projektu zgodnie zasadami projektów transferu innowacji – jego rezultaty są w stałej ofercie sprzedaży. Wartością tego projektu jest przygotowanie kursów do nauki języka zawodowego nie tylko w szkole zawodowej, ale także dla osób wybierających się do pracy zagranicą. Kurs pozwala na poznanie w przystępnej i metodycznie poprawnej  formie słownictwa wykorzystywanego w pracy. Przygotowane kursy dotyczą kilku tematów, jednak oferta może zostać rozszerzona o kolejne przy wykorzystaniu zastosowanej metodologii tworzenia kursów językowych opierających się na jasno określonych standardach.” (FRSE)

  • 24 cze, 2015