Aktualności

24czerwiec2015

Gimnazjum Nr 1 w Koszęcinie w Zespole Szkół w Koszęcinie

Głównym założeniem projektu było rozwijanie w uczniach świadomości własnego procesu uczenia się oraz rozbudzenie potrzeby zdobywania wiedzy dla samorozwoju. Poprzez ukazanie życia rówieśników z innych krajów europejskich uczniowie mogli poznać europejski rynek pracy i bardziej świadomie ukierunkować swój wybór szkoły na kolejnym etapie edukacyjnym.

Projekt zmienił świadomość uczniów odnośnie własnego procesu uczenia się i kierowania własnym rozwojem kariery zawodowej. Dzięki projektowi w szkole organizowane są debaty uczniowskie dotyczące rozwoju kariery zawodowej i samorządności uczniowskiej. Ważnym aspektem tego projektu było też zmotywowanie młodzieży do nauki języków obcych oraz zwiększanie kompetencji w korzystaniu z nowych technologii.

 

„W ramach projektu powstał nowatorski poradnik “How to Self Promote – a guide for those who want to succeed”, cieszący się dużą popularnością również w innych szkołach. Jest on także wykorzystywany  poza szkołą, np. przez biuro doradztwa kariery zawodowej w starostwie powiatowym. Wiele nowatorskich tematów projektu dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o talenty i pasje zostało włączonych do programu nauczania.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015