Galeria zwycięzców EDUinspirator

Andrzej Cywiński

EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY2018

Grzegorz Mazurek

SZKOLNICTWO WYŻSZE2017

Beata Perera

EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY2017

Anna Kwiatkowska

EDUKACJA DOROSŁYCH2017

Alicja Różnowska-Szpot

KATEGORIA SPECJALNA – 20 LAT WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO2016

Piotr Zimoch

EDUKACJA SZKOLNA2015

Mateusz Piątkiewicz

EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY2014

Marcin Głuszyk

POLSKO-LITEWSKA PRZYJAŹŃ2014