Galeria zwycięzców EDUinspirator

 

Magdalena Bojarska

Szkolnictwo wyższe 2019

 

Lidia Pokrzycka

Szkolnictwo wyższe 2019

 

dr Barbara Ostrowska

EDUKACJA SZKOLNA 2019

 

Karolina Dołomisiewicz

Edukacja zawodowa 2019

 

Jarosław Marciszewski

Edukacja dorosłych 2019

 

Emil Adamko

Edukacja pozaformalana młodzieży 2019

 

Beata Lebek

EDUKACJA SZKOLNA2018

 

Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz

SZKOLNICTWO WYŻSZE2018

 

Piotr Harhaj

EDUKACJA DOROSŁYCH2018

 

Joanna Żebrowska

EDUKACJA ZAWODOWA2018

 

Andrzej Cywiński

EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY2018

 

Małgorzata Kulka

EDUKACJA SZKOLNA2017

 

Jarosław Jabłoński

EDUKACJA ZAWODOWA2017

 

Grzegorz Mazurek

SZKOLNICTWO WYŻSZE2017

 

Beata Perera

EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY2017

 

Anna Kwiatkowska

EDUKACJA DOROSŁYCH2017

 

Aleksandra Zawalska-Hawel

EDUKACJA DOROSŁYCH2016

 

Janusz Salamończyk

EDUKACJA ZAWODOWA2016

 

Jolanta Koszelew

SZKOLNICTWO WYŻSZE2016

 

Marian Talar

EDUKACJA SZKOLNA2016

 

Alicja Różnowska-Szpot

KATEGORIA SPECJALNA – 20 LAT WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO2016

 

Piotr Zimoch

EDUKACJA SZKOLNA2015

 

Marta Zając-Ossowska

EDUKACJA ZAWODOWA2015

 

Barbara Bilewicz-Kuźnia

SZKOLNICTWO WYŻSZE2015

 

Paulina Gortat-Gapińska

EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY2015

 

Małgorzata Tarasiuk

EDUKACJA DOROSŁYCH2015

 

Oktawia Gorzeńska

POLSKO-LITEWSKA PRZYJAŹŃ2015

 

Anna Boguszewska-Allina

EDUKACJA JĘZYKOWA2015

 

Mateusz Piątkiewicz

EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY2014

 

Marcin Głuszyk

POLSKO-LITEWSKA PRZYJAŹŃ2014

 

Katarzyna Chmielewska

SZKOLNICTWO WYŻSZE2014

 

Bartłomiej Głuszak

EDUKACJA DOROSŁYCH2014

 

Jarosław Makal

EDUKACJA ZAWODOWA2014

 

Edyta Kowal-Wencel

EDUKACJA SZKOLNA2014