Aktualności

21grudzień2018

Gala wręczenia nagród edukacyjnych

Najlepsze projekty edukacyjne w Polsce nagrodzone

 „Podziel się sukcesem” oraz zainspiruj innych do działania

5 grudnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród EDUInspiracje, EDUInspirator oraz EduInspiracje Media, organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od 2011 roku. Przyznane zostały 24 nagrody. 

„Pomysły są powszechnym towarem. Wprowadzanie ich w życie nie jest. To słowa Michaela Della, które warto w tym miejscu przytoczyć. Poprzez ten konkurs chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy mają odwagę i determinację, aby wcielać je w życie” – powiedział dr Paweł Poszytek, dyr. generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Gala Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, EduInspiracje 2018, na której rozdano „Edukacyjne Oscary”, odbyła się pod hasłem „Podziel się Sukcesem”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów edukacyjnych dofinansowanych przez FRSE i promocja przedsięwzięć, które inspirują oraz podejmują ważne tematy. Nominacje w konkursie EDUInspiracje przyznawane są przez ekspertów wewnętrznych FRSE.  W 2018 r. przyznano łącznie 53 nominacje w 10 kategoriach zwykłych i 1 kategorii specjalnej, związanej
z obchodami 25 lat działalności/istnienia FRSE. Nagrody w tej kategorii wręczał wraz z dyr. generalnym Fundacji dr. Pawłem Poszytkiem oraz wieloletni dyrektor FRSE dr Witold Sienkiewicz (dyrektor generalny w latach 1993-2006).

W kategorii EDUInspirator Fundacja chciała wyróżnić osoby, które dzięki uczestnictwu
w programach zarządzanych przez FRSE, wpływają na rozwój systemu edukacji
w środowisku lokalnym. W 2018 r. wpłynęły 94 zgłoszenia. Po ich przeanalizowaniu, eksperci wewnętrzni FRSE nominowali do nagrody 25 osób w 5 kategoriach.

Konkurs EDUInspiracje nieustannie się rozwija. W 2015 r. FRSE w ramach tej inicjatywy po raz pierwszy nagrodziła dziennikarzy, którzy zrealizowali materiały poruszające tematykę unijnych projektów edukacyjnych, promując tym samym ideę uczenia się przez całe życie. Kapituła Konkursu w tegorocznej edycji EduInspiracje Media wybrała 3 laureatów oraz przyznała 1 wyróżnienie.

Podczas uroczystości uczestnicy mogli wysłuchać inspirującego wykładu pt.  „Pozytywne mówienie”, dr hab. Jacka Wasilewski.

Pełna lista laureatów tegorocznej edycji konkursu:

EDUinspiracje:

 • Edukacja Szkolna – Gimnazjum nr 1 w Mosinie/Szkoła Podstawowa nr 1
  w Mosinie,
 • Szkolnictwo wyższe – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
 • Edukacja zawodowa – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr,
 • Edukacja dorosłych – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Edukacja pozaformalna młodzieży – Stowarzyszenie Europe4Youth w Krakowie,
 • PO WER Edukacja szkolna – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Studzienicach,
 • PO WER Edukacja zawodowa – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku,
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych w Poznaniu,
 • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – Instytut Rozwoju Rynku Pracy
  w Zawierciu,
 • Informacja europejska dla młodzieży – Stowarzyszenie Europe4Youth w Krakowie.

EDUinspirator:

 • Szkolnictwo wyższe – Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz,
 • Edukacja szkolna – Beata Lebek (laureat),
 • Edukacja dorosłych – Piotr Harhaj (laureat),
 • Edukacja pozaformalna młodzieży – Andrzej Cywiński (laureat)
 • Edukacja zawodowa – Joanna Żebrowska (laureat).

Kategoria specjalna „25 – lecie FRSE”:

 • Edukacja Szkolna – Szkoła Podstawowa nr 30 we Wrocławiu,
 • Szkolnictwo wyższe – Uniwersytet Warszawski,
 • Edukacja zawodowa – Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie,
 • Edukacja dorosłych – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO,
 • Edukacja pozaformalna młodzieży – Stowarzyszenie Jeden Świat.

EDUinspiracje Media – laureaci:

Kategoria Tekst:

 • Maciej Kałach (Dziennik Łódzki),
 • Agnieszka Grądzka-Wadych, Jarosław Wadych („Nowości” Dziennik Toruński).

Wyróżnienie:

 • Tomasz Ordza (Forum Media Polska)

Kategoria Materiał dźwiękowy:

 • Szymon Majchrzak (Radio Afera Poznań)
 • 21 grudzień, 2018