Aktualności

25czerwiec2015

Fundacja Wspólnota Nadziei

Projekt był zorientowany na budowanie potencjału i umiejętności słuchaczy z niepełnosprawnością intelektualną. Jego celem było zwiększenie samodzielności oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości, a tym samym osiągnięcie szerszej partycypacji i integracji w środowisku zgodnie z hasłem projektu: umiemy, potrafimy, możemy (WE CAN!).

Cele osiągnięto poprzez stworzenie grup złożonych z osób z niepełnosprawnością i ich edukatorów, rodziców, itd. zwanych “Learning Groups”, które samodzielnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, pracowały nad lokalnymi działaniami. Działania te są wpisane w całościowy program wsparcia poszczególnych organizacji. Synergia prac poszczególnych partnerów następowała podczas warsztatów, wydarzeń i wizyt studyjnych powiązanych z międzynarodowymi spotkaniami projektu.

 

„Projekt zasługuje na upowszechnienie z uwagi na propozycję ciekawej formy aktywizowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także rezultaty projektu o dużym potencjale do wykorzystania przez inne ośrodki pracujące z osobami niepełnosprawnymi. W Polsce istnieje potrzeba zwiększania liczby tego typu ośrodków wsparcia, do czego może przyczynić się popularyzacja projektu i jego rezultatów.” (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015