Aktualności

25czerwiec2015

Fundacja Pro Scientia Publica

Idea projektu Międzypokoleniowe Wspomnienia Europejskie (GEM) polegała na zebraniu z uczestniczących krajów wspomnień seniorów dotyczących ludzi, miejsc oraz wydarzeń ważnych dla szerszej społeczności lokalnej. Działania koncentrowały się w trzech obszarach: WSPOMNIENIA, AKTYWNE STARZENIE, SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ – dialog międzypokoleniowy. Zastosowano zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne metody pracy z seniorami.

W trakcie projektu przeprowadzono badania w zakresie procesów edukacyjnych seniorów przy zastosowaniu metody biograficznej. W efekcie stworzono Małą Księgę Wspomnień. Podczas warsztatów biograficznych seniorzy przygotowywali swoje biografie z uwzględnieniem takich tematów jak edukacja, miłość, praca itp. Mała Księga Wspomnień zawiera 60 historii z Austrii, Włoch, Francji, Polski i Hiszpanii. Na bazie biografii przeprowadzono badania za pomocą analizy jakościowej treści. Efektem końcowym projektu GEM była międzynarodowa konferencja naukowa, na której przedstawiono szczegóły projektu, Małą Księgę Wspomnień i rezultaty badań.

 

„Projekt zasługuje na wyróżnienie z uwagi na wyjątkową jakość udostępniania zarówno interesujących produktów projektu, jak i informacji o wydarzeniach projektowych. Została zbudowana przyjazna i bogata w informacje strona projektu, a wszystkie wyniki są dostępne do pobrania. Strona dostępna jest także w wersji mobilnej.” (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015