Aktualności

25cze2015

Projekt TEAD miał na celu wyposażenie personelu w sektorze usług turystycznych w umiejętności niezbędne do sprostania szczególnym potrzebom klientów z różnymi niepełnosprawnościami. W tym celu  opracowano program szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Szkolenia były realizowane w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii, co umożliwiło analizę porównawczą potrzeb adresatów oraz efektów przedsięwzięcia.

W projekcie TEAD rozbudowano szkolenia, przystosowując je do innych usług w sektorze turystycznym, w tym do:  biur podróży, ośrodków i systemów informacji turystycznej, przewodników turystycznych, transportu turystycznego itd. Treści szkoleniowe wzbogacono także o perspektywę szwedzkiego projektowania uniwersalnego. Produkty w trzech wersjach językowych, czyli program szkoleniowy, materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe, dostępne są na stronie internetowej projektu na licencji Creative Commons. Przewodnik „Dostępność turystyki dla niepełnosprawnych” został ponadto wydrukowany w 700 egzemplarzach.

 

„Projekt wyszedł naprzeciw rzeczywistym potrzebom. Materiały zawierają kompletne, rzetelnie opracowane informacji przedstawione  w przejrzysty i przyjazny dla odbiorców sposób. Zaletą jest też uwzględnienie perspektywy Access Sweden, promującej przestrzeganie zasad projektowania uniwersalnego, którego celem jest oferowanie usług dla wszystkich.”
FRSE

 

  • 25 cze, 2015