Aktualności

24czerwiec2015

Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży

Celem projektu była realizacja założeń edukacji międzykulturowej w kontekście polsko – litewskim oraz stworzenie możliwości do rozwoju uczestników poprzez rozwój ich zainteresowań oraz aktywne uczestnictwo we wszystkich fazach projektu z zakresu edukacji pozaformalnej. Tematem projektu była nowoczesna edukacja kulturalna – połączenie różnych obszarów sztuki (muzyka, taniec, teatr, beatbox) i nowych technologii. Działania projektu obejmowały m.in. wspólną pracę twórczą nad przygotowaniem, nagraniem i promocją autorskiego teledysku z udziałem uczestników projektu, eksponującego indywidualne zdolności artystyczne młodzieży.

Projekt był wkomponowany w roczną pracę uczestniczących w nim grup młodzieżowych, zakładał wykorzystanie umiejętności zdobytych przez młodzież podczas śródrocznej pracy grup. Jego rezultaty upowszechniane były za pomocą Internetu oraz inne środków masowego przekazu. Projekt przyczynił się do poprawy sposobu postrzegania podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży w lokalnej społeczności powiatu polickiego. Dzięki promocji rezultatów pracy twórczej uczestników wymiany w lokalnych mediach udało się dotrzeć z promocją działań młodzieży do szerokiego grona odbiorców: lokalnej społeczności, decydentów, rówieśników.

 

„Dzięki ciekawemu tematowi i zaangażowaniu grupy z mniejszymi szansami, projekt został zauważony przez media. Dodatkowo, organizacja zadbała o działania w sieci. Stworzono profesjonalny wideoklip, który został upowszechniony przez Youtube. Dla organizacji projekt stał się silnym impulsem do poprawienia wizerunku, obecnie pracują nad stworzeniem nowoczesnej strony internetowej opartej o produkcję filmową. Organizacja zyskała też inspiracje i pomysły do pracy (praca w produkcjach filmowych jako dalszy etap rozwoju artystycznego i osobistego). Powstały też konkretne pomysły, jak m.in. próba nagrania filmu fabularnego w oparciu o scenariusz teatralny FATHER.”

  • 24 czerwiec, 2015