Aktualności

09październik2017

Europejskie staże zawodowe dla nauczycieli i przedsiębiorców branży gastronomicznej z Powiatu Ostrowskiego

W tygodniowych stażach we Włoszech (Forlimpopoli i okolice) wzięło udział 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz 10 przedsiębiorców realizujących praktyczną naukę zawodu dla uczniów ZSU. Głównym celem projektu była poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w szkole oraz przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i hotelarskiej, w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu.

Zrealizowano 40 warsztatów z zakresu winoznawstwa i obsługi konsumenta w pracowniach zawodowych Casa Artusi oraz we włoskich winiarniach. Realizacja stażu podniosła umiejętności zawodowe uczestników projektu w zakresie metodyki nauczania zagadnień związanych z winoznawstwem i obsługą klienta. Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Dobrze dobrany został partner projektu Casa Artusi, który posiada doskonałą bazę sprzętową i kompetentną kadrę szkoleniowców. Realizacja zajęć umożliwiła uczestnikom zapoznanie się z asortymentem i doborem win do potraw w kuchni włoskiej, nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zadań sommeliera, poznanie zasad degustacji win, kupażowania, asamblażu i frapowania win oraz poznanie aktualnych tendencji rozwoju określonych technologii winiarskich. Zrealizowano program przygotowania kulturowego umożliwiającego zapoznanie się z kulturą regionu Emilia-Romagna, Powiatu Forli-Cesena oraz miejscowości Forlimpopoli i najbliższej okolicy oraz kuchnią regionalną.

Po zakończeniu projektu, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz przedsiębiorcy, którzy zrealizowali staż we Włoszech, spotkali się w celu wspólnego omówienia sposobu kształcenia zawodowego młodzieży. Działania upowszechniające skierowane zostały do szerokiego grona odbiorców m.in. przedsiębiorców branży gastronomicznej, nauczycieli, uczniów, organu prowadzącego, samorządów powiatowych i podległych im jednostek oświatowych. Informacje o rezultatach projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, na portalu społecznościowym Facebook oraz przekazane do lokalnych mediów. Zorganizowane zostały spotkania nauczycieli ZSU z nauczycielami okolicznych szkół zawodowych oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw branży gastronomicznej. Rezultatami projektu dzielono się także podczas konferencji i spotkań w ZSU, a także w ramach Regionalnej Konferencji “Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Projekt z mobilnością kadry o takiej tematyce należy do rzadkości. Sukces projektu to osiągnięcie zakładanych celów, ale także bardzo dobra atmosfera współpracy pomiędzy szkołą a rynkiem pracy.

  • 9 październik, 2017