Aktualności

25czerwiec2015

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

„Zgrane pokolenia” to projekt wymiany młodzieży z Polski, Francji, Węgier i Litwy. Jego celem było pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów oraz między starszym i młodszym pokoleniem poprzez wspólne odkrywanie nowych i ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz przypomnienie dawnych gier i zabaw w krajach europejskich. Projekt propagował zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek  oraz przewidywał działanie na rzecz lokalnej społeczności i pozaformalne wzajemne uczenie się pokolenia młodzieży i seniorów.

Uczestnicy zaangażowani byli  we wszystkich etapach realizacji projektu . Młodzież angażując się w realizację projektu i w jego działania rozbudzała swą aktywność społeczną, inicjatywę, kreatywność, ciekawość świata, zaangażowanie, pasję poznawczą,  a także odkryła na nowo, jakie możliwości daje spędzanie czasu na świeżym powietrzu, jakie korzyści wynikają ze zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, rozwinęła relacje międzypokoleniowe z lokalnym środowiskiem, zobaczyła, że warto być aktywnym i działać na rzecz i we współpracy z innymi.

 

„Projekt miał duże znaczenie dla uczestników, zwłaszcza młodzieży z mniejszymi szansami (stanowili oni połowę składu grup). Jego założenia były zgodne z zainteresowaniami i potrzebami młodych ludzi. Tego typu projekty są istotne dla takich instytucji jak Ochotnicze Hufce Pracy, ponieważ pozwalają na sprawdzenie w praktyce korzyści (ale także i słabszych stron) jakie dają pozaformalne metody pracy. To długofalowa inwestycja w kadry i kulturę pracy instytucji, która jest przenoszona na inne jednostki w niej funkcjonujące.” (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015