Aktualności

10październik2017

Eko-kreatywni

Głównym celem projektu było działanie na rzecz ochrony przyrody, rozwój kreatywności, pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z Polski i Litwy, pobudzanie do aktywności na rzecz lokalnej społeczności, promowanie dziedzictwa i dialogu międzykulturowego. Projekt uwzględniał zagadnienia recyklingu, promowania aktywności na łonie przyrody i na rzecz środowiska naturalnego. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem realizowali poszczególne różnorodne działania projektowe. Młodzież brała udział m.in. w grach i zabawach zapoznawczych i integracyjnych, odwiedziła wioskę ginących zawodów, piekła tradycyjne wyroby cukiernicze w jednym z warsztatów, przygotowała i poprowadziła wieczory narodowe, zwiedziła Zakład Zagospodarowania Odpadów. Jednym z najbardziej pracochłonnych jak i satysfakcjonujących działań były warsztaty recyklingowe, podczas których utworzona została koncepcja i wykonano ekologiczno-recyklingowy plac zabaw dla dzieci na terenie parku w Roskoszy. Uczestnicy wykazali wiele kreatywności i inicjatywy, efektem ich pracy były m.in. huśtawki z opon, lina do wspinania się, ścianka hałasu, ścianka wodna, piaskownica, tor przeszkód, ścieżka sensoryczna, „pajęczyna” i hamak. Piknik ekologiczny odbył się przedostatniego dnia wymiany, przybyły na niego dzieci i przedstawiciele lokalnych mediów i okoliczni mieszkańcy. Po oficjalnym rozpoczęciu pikniku nastąpiła prezentacja projektu i realizowanych działań, po czym goście zostali zaproszeni do uroczystego otwarcia placu zabaw i udziału w konkurencjach ekologicznych i recyklingowych. Młodzież angażując się w realizację projektu i w jego działania rozbudzała swą aktywność społeczną, inicjatywę, kreatywność, ciekawość świata, zaangażowanie, pasję poznawczą, rozwinęła relacje z lokalnym środowiskiem, zobaczyła że warto być aktywnym i działać na rzecz i we współpracy z innymi. Plac zabaw, który został wykonany pozostał na terenie parku i cieszy się dużą frekwencją i zadowoleniem okolicznych dzieci. O sukcesie projektu najlepiej świadczyła widoczna zmiana postawy uczestników na zakończenie projektu, ich zaangażowanie oraz satysfakcja a także sprawnie i ciekawie przeprowadzony piknik recyklingowy i zadowolenie uczestniczących w nim gości.

  • 10 październik, 2017