Poprzednie edycje

Konkurs EDUinspirator stanowi uzupełnienie i dopełnienie konkursu EDUinspiracje. Organizowany jest od 2014 r. Jest to konkurs przeznaczony dla indywidualnych uczestników międzynarodowych projektów edukacyjnych dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. EDUinspirator to osoba, która działa w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej, podejmuje dodatkowe inicjatywy edukacyjne, inspiruje swoje środowisko lokalne do kolejnych działań na rzecz edukacji, przyczynia się do sukcesu innych albo pomaga im rozwinąć nowe umiejętności.

Konkurs EDUinspirator organizowany jest pod hasłem „DZIAŁAM I INSPIRUJĘ”.

Zachęcamy do zapoznania się z biogramami laureatów poprzednich edycji w Galerii Zwycięzców.

EDUinspirator 2019

Konkurs EDUinspiracje w 2019 roku odbywa się po hasłem „DZIAŁAM I INSPIRUJĘ!”. Jego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

EDUinspirator 2018

Laureaci konkursu w roku 2018 to bez wątpienia mistrzowie dobrych praktyk, którzy aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wyróżniła osoby, które dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez FRSE, wpływają na rozwój systemu edukacji w środowisku lokalnym. W 2018 r. wpłynęły 94 zgłoszenia. Po ich przeanalizowaniu, eksperci wewnętrzni FRSE nominowali do nagrody 25 osób w 5 kategoriach.

EDUinspirator 2017

Czwarta edycja konkursu EDUinspirator  odbyła się pod hasłem – Podziel się sukcesem. Wśród nagrodzonych w konkursie EDUinspirator znalazły się osoby uznane za przykłady w zakresie upowszechniania i promocji rezultatów projektów zarządzanych przez FRSE, inspirowania lokalnych społeczności oraz pozytywnego wpływu na rozwój edukacji.

EDUinspirator 2016

Zwycięzcy konkursu EDUinspirator 2016 to osoby szczególnie zaangażowane w realizację projektów edukacyjnych oraz upowszechnianie ich rezultatów. Nagroda i tytuł EDUinspiratora stanowiła sposób na docenienie ich działań, wyróżnienie innowacyjnych  pomysłów i promowanie podejmowanych przez nich aktywności jako przykład dobrych praktyk. W tej edycji nagrodziliśmy 5 osób.

EDUinspirator 2015

Druga edycja konkursu EDUinspirator kontynuowała cele i założenia pierwszej edycji konkursu. Nowość stanowiło wprowadzenie dodatkowej kategorii: “Edukacja językowa”. W drugiej edycji konkursu udział wzięli beneficjenci programów „Uczenie się przez całe życie”, “Młodzież w działaniu”,  Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, a także beneficjenci programów Erasmus+, PO KL i PO WER. Tytuł laureata konkursu otrzymało 7 osób.

EDUinspirator 2014

Pierwsza edycja konkursu EDUinspirator zorganizowana została w sześciu kategoriach konkursowych. Adresatami EDUinspiratora 2014 byli beneficjenci programu „Uczenie się przez całe życie”, “Młodzież w działaniu” oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W konkursie wyłoniono 6 laureatów, którzy najlepiej zrealizowali swoje projekty w latach 2007-2013.