Kategoria specjalna: 20 lat Wolontariatu Europejskiego

Kategoria specjalna

W związku z przypadającymi  w roku 2016 obchodami 20-lecia Wolontariatu Europejskiego, w ramach konkursu EDUinspirator powstała kategoria specjalna: 20 lat Wolontariatu Europejskiego.

Celem przyświecającym jej utworzeniu jest nagrodzenie osób, dzięki którym projekty EVS osiągnęły wysoką jakość i wartościowe rezultaty. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  serdecznie zaprasza do zgłaszania się do konkursu osoby, które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju Wolontariatu Europejskiego w Polsce.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy osoby odpowiedzialne za realizację projektów Wolontariatu Europejskiego – aby to zrobić, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

EDUinspiratorem w kategorii specjalnej „20 lat Wolontariatu Europejskiego”  mogą zostać między innymi: koordynatorzy projektów, mentorzy wolontariuszy, członkowie organizacji, którzy swoimi pomysłami  rozwinęli lub ulepszyli EVS, trenerzy i inne osoby, które wniosły istotny wkład w realizację projektów.

Kryteria oceny zgłoszeń

  • Znaczenie (Na ile trafnie działanie odpowiada na priorytety programu?; Jakie działanie ma znaczenie dla uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
  • Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób uczestnik zapewnił widoczność działania i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
  • Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ działania na uczestnika i jego środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaki to miało wpływ na rozwój zawodowy i osobisty uczestnika oraz na jego otoczenie?; Jaka była wartość osiągnieć/rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
  • Innowacyjność (Jakie cechy działań wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
  • Możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są osiągnięcia/rezultaty działań? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia działań wśród innych osób i współpracujących instytucji? Na ile rezultaty działań są trwałe?).

Procedura konkursowa

Aby wziąć udział w konkursie EDUinspirator, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie http://online.frse.org.pl.

Następnie eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji sprawdzą zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym.  W każdej z kategorii wyłonionych zostanie maksymalnie pięć osób. Otrzymają one nominację do nagrody EDUinspiratora.

Nominacje ekspertów wraz z dokumentacją przekazane zostaną Kapitule nagrody, która dokona ostatecznego wyboru laureatów.

Nagrody

Laureaci każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrodę rzeczową oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów.

Zapoznaj się z przewodnikiem dla uczestników


Zapoznaj się z regulaminem konkursu


Zgłoś swoją kandydaturę do 30 czerwca