29.12.2018

Piotr Harhaj - edukacja dorosłych

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Piotr Harhaj

EDYCJA: 2018

KATEGORIA: EDUKACJA DOROSŁYCH

Dodatkowe informacje

Piotr Harhaj

„ W projektach edukacyjnych motywuje mnie chęć działania i dzielenie się swoją radością w odkrywaniu nowych rozwiązań, podejść, poznawania nowych ludzi i nowych rozwiązań.”

Piotr Harhaj jest pedagogiem i pracownikiem socjalnym. Od 2008 roku jest kierownikiem Zespołu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie. Od 20 lat działa na rzecz włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Zaangażowany w działalność społeczną i obywatelską. Jest inicjatorem inicjatyw społecznych, w tym Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Posiada duże doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. Organizator działań na rzecz społeczności lokalnych. Od 2017 roku jest członkiem Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego Rzecznika Praw Obywatelskich. Za swoją działalność zdobył liczne nagrody m.in.: Srebrne Drzewko Marszałka Województwa Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w realizacji innowacyjnych projektów społecznych,  Medal Prezydenta Miasta Gdyni Civitas Mari – Miasto z morza i marzeń dla realizujących odważne marzenia. Jego kluczowe zrealizowane projekty to: Sieć NILE – Edukacja międzykulturowa w Europie na rzecz osób niepełnosprawnych i Doświadczenia ponad granicami – Gdyńsko-Helsingborskie Partnerstwo w ramach programu Leonardo da Vinci, w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych narzędziem do włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Handi Art – edukacja artystyczna osób z niepełnosprawnościami. Jego zainteresowania obejmują rozwój procesów społecznych i historię stosunków narodów pogranicza. Z zamiłowania jest ogrodnikiem, fotografem, turystą, ceni dobrą książkę, muzykę i film. Uważa się za szczęśliwego współposiadacza psa Bruno, zwanego Bronisławem.