30.12.2014

Marcin Głuszyk - polsko-litewska przyjaźń

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Marcin Głuszyk

EDYCJA: 2014

KATEGORIA: POLSKO-LITEWSKA PRZYJAŹŃ

Dodatkowe informacje

Marcin Głuszyk

Instruktor harcerski, pedagog, wychowawca młodzieży przebywającej w placówce resocjalizacyjnej, współautor nowatorskiej metody pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, prezes Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży.Pomysłodawca i kurator ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Młodzieży dla podopiecznych placówek resocjalizacyjnych. Zaangażowany w realizację projektu „Z tradycją w przyszłość” (Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży), którego głównym celem było wspieranie rozwoju podopiecznych placówki resocjalizacyjnej poprzez włączenie ich do udziału w przedsięwzięciu o charakterze edukacji pozaformalnej i międzykulturowej. Działania projektowe obejmowały również wspólne przygotowanie przedstawienia artystycznego, w którym wystąpili uczestnicy wymiany z Polski i Litwy. Scenariusz spektaklu został tak opracowany, by uczestnicy mogli zaprezentować swoje indywidualne uzdolnienia aktorskie, taneczne, instrumentalne i wokalne. Zdaniem laureata sukcesem projektów polegających m.in. na międzynarodowych wymianach jest poprawa jakości pracy resocjalizacyjnej w placówce. Dzięki przedsięwzięciom, w które Marcin Głuszyk był zaangażowany, lokalna społeczność, a także nauczyciele zmienili stosunek do wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży jest instytucją, w której w ostatnim pięcioleciu znacząco poprawiła się atmosfera oraz spadła liczba zachowań agresywnych wśród podopiecznych. Odnotowano również spadek liczby ucieczek wychowanków. Dodatkowo młodzież zaangażowana w projekty rozwinęła swoje umiejętności taneczne, aktorskie oraz wokalne.