01.01.2019

Magdalena Bojarska - szkolnictwo wyższe

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Magdalena Bojarska

EDYCJA: 2019

KATEGORIA: Szkolnictwo wyższe

 

Dodatkowe informacje

Magdalena Bojarska

„Moją wewnętrzną motywacją, impulsem generującym aktywność w sferze szkolnictwa wyższego są zainteresowania i zamiłowanie do realnej zmiany czyjegoś życia – bo taką szansę daje Erasmus+”.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (studia magisterskie: informatyka i ekonometria – informatyka ekonomiczna), wcześniej licencjackie: handel i marketing międzynarodowy oraz zarządzanie firmą. Jest także absolwentką UKSW w Warszawie, gdzie odbyła czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (kierunek: socjologia). Otwarty przewód doktorski. Obecnie jest Kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej i Instytucjonalnym Koordynatorem Programu Erasmus+ Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Dodatkowo od kilku lat pełni funkcję Rzecznika Prasowego uczelni. Podczas realizacji działań w ramach programu Erasmus+ szczególny nacisk kładzie na zapewnienie jak najszerszego dostępu do udziału studentów wszystkich kierunków, bez względu na status społeczny i ekonomiczny, płeć, rasę i religię. Dzięki podejmowanym przez nią aktywnościom uczelnia została nominowana, jako jedna z pięciu w całym kraju, do konkursu EDUINSPIRACJE 2019. Odpowiedzialna za relacje z lokalną prasą na łamach której publikowane są informacje związane z beneficjentami programu Erasmus+, jak i za profile społecznościowe. Jej hobby to fotografia, podróże, przyroda, natura i zwierzęta oraz poznawanie nowych kultur, krajów i tradycji. Od kilku lat wspiera Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, organizując akcje charytatywne z udziałem studentów zagranicznych, przebywających dla semestralnych lub całorocznych studiach w PWSTE w Jarosławiu.