02.01.2019

Lidia Pokrzycka - szkolnictwo wyższe

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Lidia Pokrzycka

EDYCJA: 2019

KATEGORIA: Szkolnictwo wyższe

Dodatkowe informacje

Lidia Pokrzycka

„Przez kilka ostatnich lat, stosując coraz więcej nowoczesnych, innowacyjnych metod kształcenia widzę konkretne rezultaty moich działań”

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dziennikarstwa UMCS. Ambasador amerykańskiej platformy e-learningowej ”Edmodo”, redaktor naczelna czasopisma naukowego ”Kognitywistyka i Media w Edukacji”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki edukacji medialnej, nowych metod nauczania, systemów medialnych (w tym systemu medialnego Islandii), public relations i marketingu. Prowadziła zajęcia w ramach programu Erasmus m.in. w Islandii, Turcji, Belgii i Łotwie. W styczniu 2018 roku prowadziła wykłady w ramach Europlanet RI 2020 Expert Exchange w University of Athens, dotyczące dziennikarstwa naukowego, public relations i marketingu dla studentów i pracowników Wydziału Astrofizyki. Autorka czterech monografii, aktualnie w przygotowaniu do druku znajduje się książka ”E-nauczanie w naukach społecznych”, ponad 150 artykułów naukowych oraz ponad 100 popularnonaukowych. Autorka publikacji upowszechniających e-learning i blended learning, a także wykorzystanie TIK w kształceniu uniwersyteckim. Prowadzi szkolenia dla wykładowców UMCS z zakresu stosowania innowacyjnych metod nauczania oraz metody Design Thinking. Od czerwca 2018 roku Visiting Professor w Ventspils University of Applied Sciences. Od 2016 roku kierownik anglojęzycznych studiów podyplomowych Public relations and media marketing UMCS, prowadzonych w blended-learningu (od września 2019 wyłącznie w e-learningu). Certyfikowany ”E-nauczyciel” Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego      (od 2019 r.).