29.12.2014

Katarzyna Chmielewska - szkolnictwo wyższe

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Katarzyna Chmielewska

EDYCJA: 2014

KATEGORIA: SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dodatkowe informacje

Katarzyna Chmielewska

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Zdobyła tytuł doktora nauk matematycznych. Pełni funkcję pracownika naukowo-dydaktycznego oraz nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie jako nauczycielka matematyki i informatyki w liceach ogólnokształcących. Jest koordynatorką programu Erasmus na uczelni oraz założycielką i opiekunką Koła Naukowego Dydaktyki Informatyki i Matematyki przy Instytucie Matematyki UKW. Laureatka podejmuje różnorodne inicjatywy, których celem jest zainteresowanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przedmiotami ścisłymi. Prowadziła działania promocyjne wśród młodzieży, które przyczyniły się do wrostu liczby osób, chcących studiować matematykę. Wraz ze swoimi studentami doskonali m.in. metody pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Od dziesieciu lat współorganizuje doroczne obozy naukowe dla młodzieży z partnerskiego Zespołu Szkół nr 5 w Bydgoszczy. Wraz ze studentami przygotowuje dwa kursy dla uczniów powiatu bydgoskiego: informatyczny oraz matematyczno-informatyczny. Ponadto co roku czynnie wspiera organizację Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Katarzyna Chmielewska była zaangażowana w realizację projektu „ACAMIMM – Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical Models” (Erasmus) skierowanego do studentów matematyki, informatyki oraz fizyki. Głównym celem tego przedsięwzięcia było opracowanie unikalnego przedmiotu będącego kombinacją m.in. teorii wypukłości, równań funkcyjnych i rachunku wariacyjnego. W trakcie realizacji projektu stworzono warunki sprzyjające wymianie doświadczeń. Dzięki temu nauczanie opracowanego przedmiotu we wszystkich placówkach uczestniczących w przedsięwzięciu przybrało wyjątkową formę i stanowi otwary dialog między studentami, a nauczycielami. Przygotowanie projektu i jego ralizacja była dla laureatki ogromnym wyzwaniem. Katarzyna Chmilewska przyznaje, że dzięki sukcesowi, który przedsięwzięcie odniosło, pokonała własną nieśmiałość, odkryła w sobie ogromny potencjał oraz stała się bardziej odważna.