28.12.2016

Jolanta Koszelew - szkolnictwo wyższe

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Jolanta Koszelew

EDYCJA: 2016

KATEGORIA: Szkolnictwo wyższe

Dodatkowe informacje

Jolanta Koszelew

Głównym celem działalności edukacyjnej pani Jolanty Koszelew jest podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów. Jako realizator projektu „MELES – More Entrepreneurial Life at European Schools” jest autorką wprowadzania nowoczesnych treści dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości do wybranych programów studiów. Wiele jej studentów dzięki udziałowi w realizowanych projektach dziś prowadzi nowoczesne firmy w oparciu o innowacyjne produkty. Wiedzę i doświadczenie zdobyte w ramach projektu wykorzystuje również poza pracą uczelni. Prowadzi fundację Technotalenty, w ramach którego buduje kulturę innowacji w północno-wschodniej Polsce poprzez wsparcie rozwoju talentów studentów i absolwentów. Pani Jolanta jako multiplikatorka rozwiązań poznanych na innych uczelniach czy w realizowanych projektach, z wielką pasją i powodzeniem przenosi je na grunt lokalny i wprowadza do swojej pracy ze studentami.