05.01.2019

Jarosław Marciszewski - edukacja dorosłych

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Jarosław Marciszewski

EDYCJA: 2019

KATEGORIA: Edukacja dorosłych

Dodatkowe informacje

Jarosław Marciszewski

„Projekty mają realny wpływ na osoby w nich uczestniczące. Osoby niepełnosprawne intelektualnie szczególnie potrzebują możliwości edukacyjnych, aby podtrzymywać i rozwijać swoje umiejętności”.

Absolwent Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Muzyk. Doświadczenie w tworzeniu projektów EFS zdobywał w Fundacji Gospodarcza Gdynia. Od 2002 roku pracuje w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Odpowiedzialny jest za wprowadzenie projektu wolontaryjnego „Starszy Brat – Starsza Siostra”, który nadal funkcjonuje. Od roku 2006 jest również koordynatorem Wolontariatu Europejskiego EVS, a także koordynatorem projektów międzynarodowych w PSONI. Dzięki niemu, do 2019 roku PSONI Koło w Gdańsku gościło ponad osiemdziesięciu wolontariuszy z Europy i Azji, biorących udział w niespełna rocznych projektach. Organizator Festiwalu „Świat Mało Znany”, który promuje twórcze życie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2003 wraz z pracownikami PSONI założył zespół Remont Pomp, który prowadzi do dziś. Projekty przez niego realizowane, koncentrowały się na wzmacnianiu kompetencji liderskich u osób niepełnosprawnych. Jarek Marciszewski był także odpowiedzialny za przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego przeprowadzenia warsztatów muzycznych. W ostatnim projekcie partnerskim był odpowiedzialny za stworzenie grupy dziennikarskiej wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwsze wywiady zostały już udostępnione na platformie Youtube. Prywatnie jest aktywnym, trójmiejskim muzykiem grającym w zespołach Popsysze, Towary Zastępcze czy Nasiono All Stars.