27.12.2014

Jarosław Makal - edukacja zawodowa

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Jarosław Makal

EDYCJA: 2014

KATEGORIA: EDUKACJA ZAWODOWA

Dodatkowe informacje

Jarosław Makal

Absolwent Politechniki Warszawskiej, pracownik Politechniki Białostockiej (PB). Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki. Specjalizuje się w metrologii. Jest członkiem Sekcji Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Laureat nie tylko nieustannie pogłębia swoją wiedzę z zakresu elektrotechniki, ale również angażuje się w rozwój macierzystej uczelni, inicjując wdrażanie nowatorskich rozwiązań związanych z kształceniem. W latach 2002-2010 pełnił funkcję koordynatora wydziałowego programu Erasmus, w latach 2010-2012 był pełnomocnikiem Rektora PB ds. wdrażania procesu bolońskiego. Jest również pełnomocnikiem Rektora PB ds. jakości kształcenia. Zaangażowany w realizację projektu „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk jako najlepszy sposób na poprawę jakości kształcenia inżynierów” (Leonardo da Vinci), którego głównym celem było wsparcie nauczycieli akademickich chcących włączyć do własnego warsztatu dydaktycznego innowacyjne metody nauczania. Jako koordynator był zaangażowany we wszystkie działania prowadzone w ramach tego projektu. Dzięki przedsięwzięciu oraz wyjątkowemu zaangażowaniu koordynatora partnerskie instytucje zdobyły nowe doświadczenia niezbędne w procesie kształcenia inżynierów. Między placówkami została również nawiązana współpraca, dzięki której instytucje w przyszłości będą mogły sprawnie realizować kolejne przedsięwzięcia. Laureat podkreśla, że jednym z sukcesów projektu, w którym uczestniczył, była zmiana regulaminu Politechniki Białostockiej. Od niedawna jej studenci mogą realizować prace dyplomowe w zespole. Wdrażając tego typu rozwiązania instytucja staje się bardziej nowoczesna i może konkurować z innymi europejskimi placówkami. Lista korzyści, które osiągnęła białostocka uczelnia dzięki projektowi koordynowanemu przez laureata, jest znacznie dłuższa. Zdaniem Jarosława Makala nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu zapoznali się z innowacyjnymi metodami kształcenia inżynierów, zauważyli, jak ważne jest nieustanne doskonalenie swojego warsztatu, oraz pogłębili swoją wiedzę na temat eta pów przygotowywania praktyk inżynierskich w firmach.