30.12.2018

Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz - szkolnictwo wyższe

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz

EDYCJA: 2018

KATEGORIA: SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dodatkowe informacje

Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz

„ Świadomość kształtowania każdego uczestnika projektu poprzez kontakt z międzynarodowym otoczeniem towarzyszy mi od początku mojej pracy zawodowej.”

Jadwiga Dobrowolska – Dyrcz od kilkunastu lat jest zaangażowana w realizację projektów Erasmusa+. Obecnie jako uczelnianym koordynatorem  tego programu. W latach ubiegłych na Politechnice Wrocławskiej oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej wprowadziła program Socrates, następnie program Socrates II, „Uczenie się przez całe życie” i Erasmus+ w uczelni niepublicznej. Bardzo aktywnie działa na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy uczelniami europejskimi i amerykańskimi, realizując liczne międzynarodowe projekty studenckie. Swoją działalnością wywiera inspirujący wpływ na współpracowników i studentów. W wielu wypadkach przekonała ich do mobilności oraz włączenia się w kolejne projekty. Jak twierdzi, praca w sektorze współpracy międzynarodowej miała być wyborem drogi zawodowej, a okazała się drogą życia. Propaguje ideę permanentnej zmiany, która determinuje ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i uczenie się. Osobiście wspiera inne placówki na etapie przygotowywania wniosków aplikacyjnych i nawiązywania kontaktów z uczelniami europejskimi. To autorka wielu publikacji popularyzujących programy (m.in. Erasmus i Erasmus+) na łamach prasy uczelnianej, biuletynów. Organizuje szkolenia w środowisku lokalnym oraz dla pracowników uczelni, prowadzi stronę internetową poświęconą programowi Erasmus+ ,”Uczenie się przez całe życie”. W życiu prywatnym jest matką trójki dzieci, osobą kochającą sztukę, w szczególności poezję.