29.12.2017

Grzegorz Mazurek - szkolnictwo wyższe

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Grzegorz Mazurek

EDYCJA: 2017

KATEGORIA: SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dodatkowe informacje

Grzegorz Mazurek

Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwent IESE Business School, University of Tilburg, SGH oraz UE w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce cyfrowej transformacji (digital transformation) – wpływu nowoczesnych technologii internetowych na marketing i zarządzanie organizacją a w szczególności: e-marketingiem, e-biznesem oraz e-edukacją. W latach 2016-2018 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji Annie Streżyńskiej. W latach 2016-2020 członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

W Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej koordynując m.in. procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi oraz uczestnictwem uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych. Nadzoruje również pracę Działu Marketingu ALK. Grzegorz Mazurek aktywnie angażuje się w promocję wykorzystania potencjału umiędzynarodowienia szkół wyższych oraz w szeroko pojętą „digitalizację”. Projekt CYBERMAN, którego Pan Grzegorz Mazurek był inicjatorem i liderem, to przedsięwzięcie, którego głównym celem było przygotowanie anglojęzycznych studiów magisterskich z obszaru zarządzania, ze specjalnością „zarządzanie w wirtualnym środowisku” (Management in Virtual Environment). Studia te były kierowane do studentów z całego świata i miały w założeniach wykształcić współczesnego menedżera e-biznesu – osobę kreatywną i pomysłową, biegle funkcjonującą w realiach Internetu, współpracy sieciowej, innowacji, start-upów oraz wirtualnej rzeczywistości.

– Moją największą motywacją a zarazem satysfakcją jest zauważanie realnych zmian jakie wywołują moje działania – mówi Grzegorz Mazurek.