26.12.2014

Edyta Kowal-Wencel - edukacja szkolna

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Edyta Kowal-Wencel

EDYCJA: 2014

KATEGORIA: EDUKACJA SZKOLNA

Dodatkowe informacje

Edyta Kowal-Wencel

Nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach oraz specjalistka do spraw pozyskiwania funduszy UE. Ponadto posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza oraz doradcy zawodowego i pedagoga. Nieustannie podnosi swoje kompetencje i dba o swój rozwój osobisty. Obecnie kończy studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Była zaangażowana w realizację projektu „Przygody Pszenicznego Ziarenka” (Comenius), którego celem było m.in. promowanie zdrowego odżywiania. Cały czas poszukuje nowych rozwiązań, które stara się wdrażać podczas pracy z uczniami, aby zachęcić młodzież do nauki i rozwijania swoich umiejętności. Jej pasją są nowoczesne technologie informatyczne, które chętnie wykorzystuje w pracy nauczycielskiej. Pomaga rozwijać się członkom społeczności lokalnej. Od 4 lat przygotowuje wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ten sposób pomogła pozyskać ponad 400 tys. zł na zajęcia dodatkowe dla dzieci z terenu Gminy Mierzęcice oraz dla dorosłych. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Wsi Przeczyce nad Czarną Przemszą, które koordynuje realizację projektów oraz z Gminą Mierzęcice, która jako partner zapewnia zaplecze finansowe i merytoryczne. Laureatka przyznaje, że dzięki zaangażowaniu w realizację projektów uwierzyła w siebie i w swoje możliwości. Mimo licznych wątpliwości szybko zauważyła, że bardzo dobrze radzi sobie w roli wnioskodawcy i organizatora. Nabrała do siebie dystansu i zrozumiała, że podejmowane zadania należy wykonywać z zaangażowaniem i przekonaniem. Dzięki uzyskanemu doświadczeniu oraz pewności siebie w kwietniu 2014 roku napisała kolejny projekt i złożyła wniosek o dofinansowanie zajęć w ramach EFS. W lipcu projekt został zaakceptowany. Zostało przyznane dofinansowanie na ponad 100 tys. zł, które zostały przeznaczone na naukę języków obcych, matematyki oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.