03.01.2019

dr Barbara Ostrowska - edukacja szkolna

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: dr Barbara Ostrowska

EDYCJA: 2019

KATEGORIA: Edukacja szkolna

Dodatkowe informacje

dr Barbara Ostrowska

Projekty realizowane przez uczniów i wspólnie z uczniami stanowią dla mnie nieustające źródło motywacji i energii do dalszej pracy”

Jest psychologiem i nauczycielem Teorii Wiedzy i Psychologii (w programie Matury Międzynarodowej) w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Lublinie. W szkole pełni ponadto rolę autora i koordynatora projektów europejskich Erasmus+, a także koordynatora programu rozwoju osobistego CAS (Kreatywność, Aktywność, Wolontariat) oraz prac badawczych Extended Essay. Jest nauczycielem psychologii online dla Pamoja Education (szkoła IB online). W 2018 roku została nominowana w konkursie Nauczyciel Roku 2018. Jest członkiem grupy SuperBelfrzy RP. Jej największymi sukcesami są sukcesy uczniów: świetne wyniki egzaminacyjne czy projekty zaplanowane w całości przez uczniów w ramach olimpiady praktycznej Zwolnieni z Teorii. Jest dumna z projektów, które stworzyła: projekt Comenius „I feel good – well-being in the contemporary world” (2013-2015) zdobył wyróżnienie w postaci Dobrej Praktyki od FRSE oraz nominacja do nagrody EduInspiracje 2016, projekt Erasmus+ „Transforming Europe – WWI and Its consequences 1918-2018” (2015-2018) otrzymał wyróżnienie od niemieckiej agencji narodowej. Poza projektami europejskimi angażuje się w projekty uczniowskie realizowane w ramach Zwolnionych z Teorii lub z inicjatywy własnej uczniów. Akademicko jej zainteresowania koncentrują się wokół badań z zakresu nowoczesnej pedagogiki i metodyki pracy z uczniem. Jej największą pasją jest edukacja – poszukiwanie nowych rozwiązań, metod pracy z uczniem, rozwój własnego warsztatu pracy tak, aby jeszcze lepiej wspierać uczniów w procesie uczenia się.