28.12.2017

Beata Perera - edukacja pozaformalna młodzieży

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Beata Perera

EDYCJA: 2017

KATEGORIA: Edukacja pozaformalna młodzieży

Dodatkowe informacje

Beata Perera

Beata Perera jest magistrem filologii rosyjskiej oraz koordynatorką projektów młodzieżowych i konsultantką lokalnego punktu Eurodesk. Od 2015 roku urzeczywistnia ideę przekształcenia niespełna pięciotysięcznej gminy Dąbrowa w miejsce, w którym zagraniczni goście będą mogli dzielić się swoją kulturą, a członkowie niewielkiej lokalnej społeczności dostaną szansę rozwinięcia kompetencji  kluczowych dzięki nowym możliwościom edukacji poza formalnej.

Beata Perera za krok milowy w ścieżce zawodowej uważa międzynarodowe szkolenie Regionet, gdzie w towarzystwie entuzjastycznych uczestników i wspaniałych trenerów postanowiła zachłannie zagarnąć jak najwięcej informacji i inspiracji oraz jak najszybciej przekuć je w czyn. Od tego czasu udało jej się zrealizować wymianę młodzieżową dla przyszłych liderów, dwa długoterminowe projekty Wolontariatu Europejskiego, krótkoterminowy wolontariat w Gruzji i dwa projekty Workaway.

Działalność kandydatki ma znaczący wpływ na społeczność lokalną Gminy Dąbrowa, w której mieszka i pracuje. Zrealizowany przez nią projekt wolontariatu Europejskiego w tak małej miejscowości, był dużym wyzwaniem oraz sukcesem.

 Ogromną satysfakcję sprawia mi uznanie okazywane przez partnerów i uczestników. Kluczowe jest dla mnie również poczucie wpływu na społeczność lokalną, zarówno w drobnych kwestiach, jak i w szerszym ujęciu. Mieszkańcy, słysząc „Gruzja”, nie widzą już Gustlika z „Czterech pancernych”, tylko młodą uśmiechniętą sąsiadkę Sopo. Nauczyciele języka angielskiego korzystają z metod, opracowanych przez Seher z Turcji. Dzięki wolontariatowi we wsi „dzieje się”, mieszkańcy – młodsi i starsi – uczestniczą w nietuzinkowych inicjatywach. Czuję, że  nadaję kształt przestrzeni, w której żyję i w której będą dorastać moje dzieci – mówi Beata Perera.