31.12.2018

Beata Lebek - edukacja szkolna

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Beata Lebek

EDYCJA: 2018

KATEGORIA: EDUKACJA SZKOLNA

Dodatkowe informacje

Beata Lebek

„Motywuje mnie chęć tworzenia czegoś nowego w edukacji szczególnie w edukacji niepełnosprawnych. Pragnę stworzyć swoim uczniom optymalne warunki rozwoju i wyrównać ich szanse edukacyjne.”

Beata Lebek jest pedagogiem specjalnym, od 23 lat pracującym z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z autyzmem i zespołem Downa. Inicjatorka Stowarzyszenia ”Apertus” na rzecz osób niepełnosprawnych. Autorka wielu innowacji pedagogicznych oraz działań mających wpływ na rozwój psychoruchowy uczniów. Prowadzi szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym (Zakonem Maltańskim, Orkiestrą Symfoniczną z Malty). Jest pomysłodawcą i koordynatorem licznych projektów w ramach programu Erasmus+ (trzy sfinalizowane, cztery na etapie realizacji). Organizatorka happeningów o zasięgu regionalnym: Szansa na sukces; Ocean możliwości; Zaświeć na niebiesko dla autyzmu; Błękitna szkoła; Dodać skrzydeł. Ostatnia z wymienionych inicjatyw zdobyła I miejsce w konkursie Wielkopolska otwarta dla osób z niepełnosprawnościami. W pracy wyróżnia się pasją i zaangażowaniem na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a fakt inspirowania i motywowania do aktywności innych (np. Targi Edukacyjne I Ty z Erasmusem+ możesz zostać geniuszem). Za swoją działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych otrzymała w maju 2017 roku Krzyż Maltański przyznawany przez Zakon Maltański św. Jana na Malcie. Została również uhonorowana nagrodą Pedagog Roku 2014. Ekspert i prelegent Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na seminarium The Network of Role Models.