29.12.2015

Barbara Bilewicz-Kuźnia - szkolnictwo wyższe

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Barbara Bilewicz-Kuźnia

EDYCJA: 2015

KATEGORIA: Szkolnictwo wyższe

Dodatkowe informacje

Barbara Bilewicz-Kuźnia

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka monografii pt. Edukacja geometryczna dzieci, książki edukacyjnej Kajecik 4-latka, współredaktorka monografii Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie – wybrane zagadnienia. Stworzyła program wychowania przedszkolnego Dar zabawy oraz współtworzyła program Ku dziecku, nagrodzony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2013 r. uczestniczyła w wizycie studyjnej w Irlandii, po zakończeniu której zainicjowała szereg dyskusji i debat w środowisku akademickim, nauczycielskim oraz społecznym. Zdobytą wiedzę wykorzystała jako członek Wydziałowego zespołu ds. programowych, kreującego programy kształcenia studentów i nauczycieli. Dzięki temu wprowadzono wiele zmian w programach kształcenia studentów. Zdobyte doświadczenia skłoniły ją także do podjęcia badań eksperymentalnych na temat rozwijania zdolności matematycznych u dzieci oraz wspierania zdolności językowych i zainteresowań czytelniczych.