27.12.2017

Anna Kwiatkowska - edukacja dorosłych

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Anna Kwiatkowska

EDYCJA: 2017

KATEGORIA: EDUKACJA DOROSŁYCH

Dodatkowe informacje

Anna Kwiatkowska

Magister inżynier informatyki, absolwentka studiów podyplomowych “Zarządzanie projektami informatycznymi”, wieloletnia pracownica dydaktyczna Politechniki Warszawskiej. Od dziewięciu lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) opracowując aplikacje wspierające terapię i edukację dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez warsztaty i szkolenia przybliża tej grupie oraz trenerom i terapeutom multimedia, Internet oraz media społeczne. Realizatorka wielu projektów międzynarodowych, w tym projektów w programach Leonardo da Vinci (w latach 2011-2013 i 2013-2015), Grundtvig (2011-2013 i 2013-2015) oraz Erasmus+ (2015-2017 i 2017-2019. Innowatorka testująca swoje idee m.in. w projekcie „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Projekty realizowane przez Annę Kwiatkowską otworzyły świat (nie tylko nowych technologii) osobom, które często były wykluczone społecznie i cyfrowo. Tworzenie radia i telewizji internetowej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie – i dla nich – okazało się ogromnym sukcesem i satysfakcją, które dzięki projektom FRSE mogły stać się faktem.

– Wiem, że informatyka może być użyteczna w wielu dziedzinach życia. Mogę się zastanawiać i wymyślać, co i jak z tej obszernej dziedziny można zastosować w edukacji i terapii dorosłych osób z ni i ich terapeutów i trenerów. Informatyka otwiera w tej dziedzinie naprawdę wielkie możliwości. A mając zdolności dydaktyczne mogę przekazywać wiedzę innym, dla których ten świat jest obcy, czasem nieprzyjazny – mówi Anna Kwiatkowska.