27.12.2018

Andrzej Cywiński - edukacja pozaformalna młodzieży

O Eduinspiratorze

ZWYCIĘZCA: Andrzej Cywiński

EDYCJA: 2018

KATEGORIA: EDUKACJA POZAFORMALNA MŁODZIEŻY

Dodatkowe informacje

Andrzej Cywiński

„ Moja działalność inspirująca realizacji wymiany młodzieży to jeden z elementów pracy.”

Dyplomowany nauczyciel z  23-letnim stażem. Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania nauczyciel matematyki i  organizator. Jest egzaminatorem i ekspertem na ścieżce awansu zawodowego nauczycieli. Od 12 lat pełni funkcję dyrektora Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim, obecnie również dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Radawczyku Drugim. Od lat angażuje się w różne projekty edukacyjne. Był koordynatorem projektu Wdech i śmiech bez granic! – Polsko-litewski Teatr Cieni, zrealizowanego w 2016 roku w ramach Funduszu Polsko-Litewskiego. Przedsięwzięcie odniosło  duży sukces. W jego realizację zaangażowana była młodzież z Polski oraz z Litwy. Wspólnie udało się stworzyć spektakl, który zaprezentowano publiczności w Amfiteatrze w Polańczyku. Młodzież razem pracowała nad całością przedstawienia, od kreacji aktorskich aż po choreografię. Projekt mocno wpłynął na młodych ludzi i stanowił zachętę do realizowania kolejnych działań, w tym inicjatyw przygotowywanych przez uczniów. Działalność Andrzeja Cywińskiego ma duży wpływ na młodzież: aktywizuje do działania, pozwala podnosić kompetencje i zdobyć kolejne umiejętności oraz otwiera na nowe doświadczenia współpracy międzynarodowej. Andrzej Cywiński wprowadza w środowisko lokalnej społeczności międzynarodowe projekty, które ożywiają życie mieszkańców gminy Konopnica. W realizowane inicjatyw, ich upowszechnianie angażuje władze samorządowe, a przeprowadzane działania promuje w Lublinie i województwie. Dzięki prowadzonym projektom zachęca organizacje i uczniów do podejmowania wyzwań i przygotowywania własnych inicjatyw.