26.12.2016

Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym(UTP) w Bydgoszczy

  • Client: Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • SKills: Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym(UTP) w Bydgoszczy
  • URL: 2016

Zintegrowanie kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym(UTP) w Bydgoszczy

Głównym celem projektu jest rozwój UTP jako interdyscyplinarnego ośrodka naukowo-badawczego w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. W założeniu ma to umożliwiać rozwój tej dziedziny wiedzy, jej upowszechnienie i wdrożenie rozwiązać w praktyce. Ich znaczenie będzie systematycznie rosło wraz z trendem do ograniczania emisji CO2 i rozwojem nowych technologii w kierunku aktywnego monitorowania, ekologicznego i inteligentnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W projekcie wykorzystane zostały doświadczenia instytucji partnerskiej Tel-Tek z Norwegii, która jest jednym ze światowych liderów w zakresie OZE – budowa trwałej platformy współpracy partnerów służącej wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń jest jednym z głównych założeń projektu. Program kształcenia obejmował m.in. projektowanie, instalację, monitorowanie i obsługę instalacji PC oraz magazynowania ciepła wraz warsztatami dotyczącymi dofinansowania instalacji OZE w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Grupa docelowa dla nowego kierunku Studiów Podyplomowych „Pompy ciepła i magazynowania ciepła” to 20 osób, rekrutujących się spośród inwestorów, pracowników firm, które zajmują się lub mają zamiar zajmować się instalacjami pomp ciepła, pracowników administracji, osób zainteresowanych problematyką wykorzystania pomp ciepła i magazynowania ciepła. Po zakończeniu projektu studia będą realizowane w ramach odpłatnej oferty studiów podyplomowych UTP.

 

Powiedzieli

 

Innowacyjność tematyczna projektu polega na stworzeniu unikatowego i innowacyjnego zakresu kształcenia w skali kraju kierunku studiów podyplomowych w bardzo perspektywicznej dziedzinie jaką jest zagadnienie odnawialnych źródeł energii. Program kształcenia opracowany przez UTP uwzględnia potrzeby branży, poszukującej kreatywnych i wykwalifikowanych inżynierów. Na uwagę zasługuje praktyczny, długoterminowy rezultat projektu. UTP konsekwentnie tworzy ośrodek naukowo-dydaktyczny i rozwojowy w obszarze OZE. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce, w 2012 r. uruchomiła studia I stopnia Inżynieria OZE. Dalszy rozwój będzie możliwy poprzez poznanie i zastosowanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań w obszarze, w którym Norwegia należy do światowych liderów.
/FRSE/