31.12.2012

„Wczesnoszkolna edukacja w wielojęzycznej społeczności”

O projekcie

 • CLIENT:

  Marta Kotarba-Kańczugowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

 • SKILLS:

  „Wczesnoszkolna edukacja w wielojęzycznej społeczności”

 • URL:

  2012

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

„Wczesnoszkolna edukacja w wielojęzycznej społeczności”

Marta Kotarba-Kańczugowska wzięła udział w projekcie w ramach własnego programu badawczego. Wymiana doświadczeń z naukowcami i praktykami oraz możliwość konfrontacji różnych punktów widzenia wzbudziły jej ciekawość i skłoniły do zmiany myślenia na temat roli kształcenia językowego. Laureatka zetknęła się z nowym problemem badawczym, który zainspirował ją do zaplanowania i zrealizowania pilotażowych badań dotyczących stosowanych w Europie rozwiązań wspomagających nauczanie i wychowanie dzieci różnojęzycznych.