28.12.2014

„Unlocking the Universe”

O projekcie

 • CLIENT:

  Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

 • SKILLS:

  „Ulocking the Universe”

 • URL:

  2014

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

„Unlocking the Universe”

Celem projektu ”Unlocking the Universe” było zbudowanie w Europie podstaw współpracy związanej z nauczaniem osób dorosłych. Działania podjęte w ramach projektu polegały m.in. na organizowaniu zajęć w postaci odczytów, pogadanek, warsztatów, pokazów oraz seansów planetaryjnych. Podejmowano również działania społeczne włączające do projektu osoby niepełnosprawne. Projekt zachęcił seniorów do samodzielnych studiów i zdobywania różnorodnych umiejętności oraz poszukiwania informacji. Ponadto uczestnicy uczyli się obsługi programów komputerowych, przygotowywania wystąpień, pracy w grupach czy występowania przed rówieśnikami.