30.12.2011

„Tworzenie kursów e-learningowych – narzędzia i wskazówki praktyczne”

O projekcie

 • CLIENT:

  Beata Stępień (Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu)

 • SKILLS:

  "Tworzenie kursów e-learningowych – narzędzia i wskazówki praktyczne"

 • URL:

  2011

 • PROGRAM:

  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

"Tworzenie kursów e-learningowych – narzędzia i wskazówki praktyczne"

Beata Stępień wzięła udział w kursie, który dotyczył obsługi platformy e-learningu typu Moodle oraz zasad funkcjonowania wirtualnej klasy. Utwierdziło ją to w przekonaniu, że dzisiejsi uczniowie muszą rozwijać umiejętność wirtualnego wyszukiwania informacji, przetwarzania ich oraz segregowania. Uczestnictwo nauczycielki w kursie, pociągnęło za sobą szereg działań w szkole – osiem klas wyposażono w zestaw tablic interaktywnych, a cała szkoła została podłączona do sieci za pomocą bezprzewodowych łączy internetowych.